foto o mne

Ing. Alžbeta Filipová

20 ročná prax v odbore

poistnyporadca@gmail.com

Jesenského 13/a, 92901, Dunajská Streda
Komárňanská 12 93201, Veľký Meder

Telefonický kontakt:
+421 (0)903 238 242

O nás

Poskytujeme komplexné poistné poradenstvo našim klientom

Posky­tu­jeme poraden­stvo pri uzatváraní, aktu­al­izácii, a zmenách poist­ných zmlúv, pre­hod­nocu­jeme poistné zmluvy a navrhu­jeme rieše­nia, ktoré vám pomôžu v prí­pade vzniku škodových udalostí vyrov­nať sa s ich nepri­aznivými následkami.

Firemní klienti

Podnikateľom ponúkame:

 • Spoluprácu pri návrhu a realizácií komplexného zabezpečenia proti prípadnému vzniku škôd
 • Zabezpečíme dojednanie poistenia za čo najpriaznivejších podmienok
 • Správu poistenia a komunikáciu s klientom
 • Bezplatné poradenstvo a konzultáciu
 • Všetky vyššie spomenuté služby poskytujeme ZDARMA

Individuálni klienti

Klientom ponúkame:

 • Životné poistenie - pomôže Vám ochrániť rodinu, deti a svoju budúcnosť pre prípad nepredvádaných nepriaznivých udalostí
 • Poistenie majetku - ochráňte svoj príjem a majetok
 • Cestovné poistenie - cíťte sa v bezpečí aj počas dovolenky
 • Vykonáme Vám audit poistných zmlúv a analýzu potrieb
 • Ušetrite peniaze a získajte zľavy a výhody, na ktoré máte nárok

Portfólio našich služieb

Vieme Vám ponúknuť nasledovné produkty. Prosím kliknite na produkt pre viac informácií

Popis produktov


Kapitálové životné poistenie

V prvom rade Vám punúka výhodné sporenie s garantovaným úrokom, t.j. hromadenie prostriedkov na Vaše neskoršie ciele. Napr. dôchodok, kúpa auta, cestovanie, svadba detí a podobne. Ďalej Vám ponúka ochranu pre Vás a Vašu rodinu pre nečakané ťažké životné situácie. Umožní Vám finančne zvládať situáciu napríklad v prípade

 • dlhodobej pracovnej neschopnosti
 • nezamestnanosti
 • potrebných lekárskych či nemocničných zákrokov
 • invalidity
 • kritických chorôb
 • a podobne...

Je tu možnosť výberu z rôznych pripoistení na rôzne riziká, kt. najviac ohrozujú Vašu rodinu.

Investičné životné poistenie

Zjednodušene je to tiež sporenie, hromadenie prostriedkov formou investovania na Vaše dlhodobejšie ciele v kombinácii s ochranou Vašej rodiny a Vás pre nečakané, ťažké životné situácie, napríklad:

 • úraz
 • práceneschopnosť
 • nezamestnanosť
 • invaliditu
 • a podobe

Je to moderná forma sporenia, doporučuje sa pre prípad dlhodobého sporenia napríklad na dôchodok s možnosťou výberu zo širokej škály fondov. Nahromadené prostriedky je možné vybrať aj počas sporenia.

Poistenie pre deti a mladistvých

V týchto poisteniach ide hlavne o sporenie pre deti do budúcnosti, do veku 25 rokov, ale aj o zabezpečenie detí pre nečakané udalosti či už u dieťaťa alebo u rodiča. Ide o to, aby dieťa s podporou mohol vstúpiť do dospelosti a tiež aby finančne bolo dieťa zabezpečené aj pre prípad, keď stratí vyživovateľa, alebo vyživovateľ stratí svoj príjem. Je tu možné si vybrať z rôznych rizík, ktoré najviac ohrozujú dieťa.

Úrazové poistenie

Dáva Vám finančnú ochranu pre prípad úrazov (buď formou postupného vyplácania alebo jednorázovou výplatou), aby ste ľahšie mohli finančne znášať nemocničné alebo domáce ošetrenia úrazov, prípadné trvalé následky úrazov, invaliditu z úrazov a podobne.

Vkladové poistenie

Je to sporenie v kombinácii so zabezpečením pre prípad smrti, kde Vám Vaše vklady budú zhodnotené o garantovaný úrok. Je možnosť výberu hocikedy z nasporenej sumy.

Poistenie majetku

Zahŕňa širokú škálu rizík, ktoré ohrozujú Váš hnuteľný a nehnuteľný majetok a dáva pomocnú ruku majiteľom napríklad v prípade požiaru, povodní a záplav a podobne. Optimálnym výberom z rôznych rizík si zabezpečíte spokojný spánok a krytie pre nečakané ťažké straty na majetku. Medzi nehnuteľný majetok patria napríklad

 • budova-dom
 • byt
 • chata
 • garáž
 • vedľajšie stavby
 • náhrobné pomníky
Hnuteľný majetok je vnútorné zariadenie domácnosti, budov, vedľajších stavieb a pivníc.

Zodpovednosť

Tu si zabezpečíte pomocnú ruku poisťovne pre prípad, kedy ste nechtiac inej-cudzej osobe spôsobili škodu, či už na majetku alebo na živote a zdraví. Výšku maximálneho zabezpečenia si zvolíte Vy.

Poistenie vozidiel

Rozlišujú dve kategórie :

 • povinné zmluvné poistenie - rieši škody ktoré boli spôsobené Vašim vozidlom cudzej osobe
 • havarijné poistenie - rieši škody na Vašom vozidle
PZP - povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné pre každého vlastníka alebo držiteľa vozidla. Je to vlastne poistenie zodpovednosti voči tretej osobe, t.j. keď ste nechtiac spôsobili Vašim vozidlom škodu inej osobe, či už na majetku alebo na živote. Odškodnenie dostáva druhá strana, ktorá nespôsobila škodu. Škody na vozidle (ktoré spôsobilo škodu) z tohoto poistenia nie sú kryté.

Havarijné poistenie - chráni Vaše vozidlo, vždy kryje škody na Vašom vozidle, bez ohľadu na to, kto škodu spôsobil. Napríklad pre prípad havárie, živelných udalostí, odcudzenia a iné riziká. Ak Vám škodu spôsobilo známe cudzie vozidlo, škoda bude riešená cez PZP škodcu a havarijné poistenie Vám vykryje prípadný rozdiel v náhrade škody z dôvodu amortizácie. Ak na Vašom vozidle vznikne škoda neznámym páchateľom, alebo ste poškodenie vozidla spôsobili Vy, škoda bude hradená z havarijného poistenia Vášho vozidla.

Cestovné poistenie

Radi cestujete, športujete, spoznávete svet? Oporúčame Vám nevykročiť na cestu bez cestovného poistenia. Na ceste nikdy neviete, kedy sa ocitnete v situácii, keď budete potrebovať záchranu, liečenie, transport, právnu ochranu alebo inú formu pomoci. Cestovné poistenie Vám zaručí aby ste dostali

 • aj v cudzine adekvátne lekárske ošetrenie
 • pomocnú ruku záchranárov bez zaplatenia vysokých poplatkov v zahraničí
 • aby ste sa dostali domov v nečakaných situáciach
Toto všetko Vám zabezpečí kvalitné cestovné poistenie.

Staňte sa členom nášho tímu

V prípade, že máte záujem o prácu poistného poradcu, ponúkame Vám príležitosť odštartovať svoju profesionálnu kariéru.

Vašou prácou bude pomáhať ľuďom vyriešiť všetky potencionálne riziká, ktoré ich môžu postihnúť a tak prinášať do života ľudí pozitívnu zmenu. Budete navrhovať riešenia, ktoré pomôžu ľuďom v ťažkých životných okamihoch, keď sa rozhoduje o ich budúcnosti, ale aj podieľať sa na ich šťastí a úspechoch. Získate väčšiu kontrolu nad svojou budúcnosťou a prispejte svojou prácou k tomu, aby bol svet zase o niečo lepší.

Pre poradcov v iných oblastiach života (ekonomický alebo daňový poradca, realitný maklér, hypotekárny poradca a pod.) ponúkame možnosť rozšíriť portfólio poskytovaných služieb.

Získate možnosť poskytovať svojim klientom odborné poistné poradenstvo pri návrhu a realizácií komplexného zabezpečenia pre prípad nepredvídaných nepriaznivých udalostí pomocou produktov životného a neživotného poistenia. Získate nielen ďalší zdroj príjmu, ale aj nových klientov, priaznivejšie podmienky pre zabezpečenie seba, svojej rodiny, majetku a istejšiu budúcnosť.

Radi Vás privítame medzi nami a urobíme všetko preto, aby sme Vám poskytli podmienky zodpovedajúce Vašim schopnostiam, znalostiam, skúsenostiam a dosiahnutým výsledkom. Ponúkame Vám zázemie a podporu silnej a stabilnej medzinárodnej spoločnosti, ktorá ako univerzálna komerčná poisťovňa je dlhodobo jednoznačným lídrom na slovenskom poistnom trhu.